AUTORŮV ÚHEL POHLEDU

Mým cílem, posláním i darem je umožnit vám pravdivý náhled na sebe a na situace kolem vás
a tím ve Vás způsobit změnu.

Jsem přesvědčen, že každý lidský život má svůj smysl.
A tento smysl do našich životů vložilo něco vyššího, než jsme my. My jsme však ti, jejichž úkolem je, tento smysl našeho bytí objevit. Objevit ho a naplno jej žít. Každý člověk má svůj jedinečný potenciál a dar. Smyslem našeho života by pak mělo být tento dar poznat, rozvíjet a doručit světu. Být nejlepší verzí sama sebe.
A každý z nás má k dispozici svobodnou vůli se rozhodnout, zda smysl svého života objeví a zda bude svůj potenciál naplno žít.

Když se sami sebe i světa kolem nás správně ptáme, dostáváme správné odpovědi. Dá se říci, že prostřednictvím těchto odpovědí s námi hovoří Bůh. Hovoří s každým, bez výjimky. Hovoří prostřednictvím jiných lidí, životních okolností, přírody. Já tomu říkám "jiný úhel pohledu".

Rád kladu sobě i druhým otázky, které pomáhají nalézt skrytý potenciál, dary, talenty, naše vyšší poslání. Náš smysl života. Dovolit si růst a změnu a lepší pocit ze života.

Jako průvodce výcviku Mužská síla i jako mentor v dalších projektech pracuji na neustálém hledání hlubší podstaty věcí a jevů, pravdy, smyslu a mystéria Života.

Na své cestě životem, cestě za sebepoznáním a poznáním druhých lidí, jsem absolvoval řadu seminářů a výcviků, slyšel stovky lidských příběhů a zažil nespočet jiných úhlů pohledu. Mým posláním i darem je umožnit vám pravdivý náhled na sebe a na situace kolem vás.”

Příběh a zkušenosti autora se dočtete na ktuma.cz.xx

O KARLOVI JINÝM ÚHLEM POHLEDU

„Karel mi pomohl vzít život do svých rukou a být spokojený a šťastný. Je pro mne velkou inspirací do života pro svůj královský přístup k sobě, životu i k ostatním.“
Libor H.účastník výcviku Mužská síla
„Jako žena vnímám, jak je dobře, že Karel dělá to, co dělá. Je oporou pro muže, kteří za ním přicházejí. Sdílí s nimi své zkušenosti, je jim inspirací.“
Katka H.kamarádka
„S Karlem se nejvíc pojí slovo pravda. Člověk hledající pravdu, říkající pravdu, bez příkras. Pravdivost v projevu, ve všem, co říká.“
Matěj K.asistent výcviku Mužská síla