INDIVIDUÁLKY

Pracovat na své aktualizaci, na svém růstu, na řešení svých výzev a problémů jde různě.

NA KAŽDÉ TÉMA SE HODÍ JINÝ PŘÍSTUP.

Něco jde udělat ve skupině, kdy skupina je zdrojem takového prostředí a podmínek, které není možné vytvořit při individuální práci a naopak ne všechny témata lze „svěřit“ skupině. Skupina dodá „velkou sílu“, individuální práce s průvodcem umožní „hlubší„ a přitom jemnější posun. Skupina je o „hipu“, kdy je posun relativně rychlý a intenzivní, ale bohužel může někdy tak trochu časem a bez té skupiny vyprchat. Individuální práce jde spíš o trvalém, jemném, relativně pomalém, ale trvalém a nezcizitelném posunu. 

Ale to všechno je jen zobecnění. Nakonec je to vždy o konkrétním člověku a konkrétní potřebě.

Ještě obecněji lze říct, že skupinová práce je práce nářadím a individuální práce je práce hodinářským nářadím.

Použité, techniky, metody, způsoby, aktivity,.. kterými je skupinová i individuální práce „dělána“ jsou důležité. Je dobré, když průvodce ví, jak které nářadí používat, ale naprosto klíčové je, z jakého místa v sobě, na jakém základě jsou používány. Jaká je integrita toho, kdo je používá.

Naučit se techniku nebo nějakou metodu obvykle není složité.
Těžší je mít kapacitu, unést příběh, který do skupiny nebo na individuální práci „klient“ přináší.

Tato kapacita, integrita, soucit, přijetí,…je tou klíčovou a základovou deskou, na které až pak stojí techniky, metody, protokoly.

Základová deska se tvoří vlastním příběhem, vlastní zkušeností, vlastní opracovanou minulostí, vlastním „světonázorem“ a nejde imitovat.

Náš, tvůj, můj, vnitřní systém, (třeba je to podvědomí) většinou bezpečně pozná, zda „průvodce“ je dost bezpečný pro nás a naše téma. Zda nás přijme a dokáže podpořit, zda nám dokáže pomoct. Zda náš příběh a téma unese… 

Za svojí cestu jsem vstřebal celou řadu metod, technik, způsobů, jak „to uchopit“.

A ty techniky teď stojí na základové desce postavené z mého osobního příběhu.

Mám za sebou dlouhý a někdy celkem komplikovaný životní příběh. Prošel jsem si spoustou vlastních terapií a léčení, a stále procházím a budu procházet. Prošel několik VisionQuestů, odstál spousty konstelací (svých i cizích). Mnohokrát jsem vyprávěl svůj příběh a slyšel stovky cizích. Oženil se, rozvedl, mám děti. Byl jsem náměstek na ministerstvu i slévač ve fabrice, a teď zrovna jsem průvodce transformací…

Musel jsem mnohokrát změnit názor a pohled na svět, najít si jiný úhel pohledu. 

MÁM ZKUŠENOST…

A po letech životních zkušeností mám nějaké principy, hodnoty, to co se snažím zprostředkovat při svém průvodcovství. Je to především:

 • soucit
  (přijetí, laskavost, obejmutí toho co je, prostě soucit s tebou a tvojí situací),
 • humor
  (když nám dojde humor, ten jemný, laskavý dojde nám trpělivost a to pak je konec…),
 • otevřenost
  (to je v mém slovníku o ochotě ke zranitelnosti a tedy možnosti se vůbec opravdově potkat, a taky o otevřenosti ke změnám, jiným možnostem, ano obojí je výzva ale i možná cesta),
 • jsou ale i další, třeba profesionalita, zodpovědnost,..

Pokud se rozhodneš pro individuální setkání má to výhody. Budeme spolu jeden na jednoho. Budeš mít víc prostoru a pozornosti než ve skupině. Tvoje konkrétní osobní téma bude moci být viděno kompletní, ve všech jeho vrstvách. Budeš mít tolik času kolik potřebuješ - bude to prostě individuální…Je to operativnější a cílenější.

Chápu, že rozhodnout se není snadné. Dovolit si to, dovolit to sám sobě nebývá snadné…pak už jo. A pokud to máš v rovině „já všechno zvládnu sám“, tak s tebou souhlasím. Teď to tak určitě je. Teď.

Metodu, způsob práce vybereme „na míru“, podle toho co vyhodnotíme jako neefektivnější a nejvhodnější vzhledem k tématu a tvojí situaci a možnostem.

A co všechno lze řešit individuálkami?

Zní to divně, ale na nějaké úrovni skoro všechno…

Všechno, co se nám děje, co se odehrává v našem životě, co existuje v našem světě, co se nás dotýká… na tom se nějak podílíme. Jsme toho prostě součástí a tedy se můžeme i podílet na toho transformaci. V míře, jakou se podílíme na tom, co se nám děje, to můžeme i měnit. 
Někdy i jen samo prosté zjištění a přijetí toho, v jaké míře se podílíme (nebo nepodílíme), může přinést pozitivní změnu.

Platí to ale i obecně, nejenom pro individuálky - na tom, co se nám děje se prostě podílíme…

Jsou dva základní formáty individuální péče, které umím doručit

OSOBNÍ SEZENÍ

Strávíme spolu čas, obvykle tak hodinu, hodinu a půl a „ošetříme“ to, s čím přijdeš. Jak takové osobní sezení vypadá?

Může to být od toho, že tě prostě vyslechnu a nabídnu ti jiný úhel pohledu na tvojí situaci. Přes individuální konstelaci, která ti ukáže (sám si to procítíš), jak se asi věci mají až po práci inspirovanou a postavenou na NLP anebo integrativní práci s traumatem.

MEDICINEWALK

Medicinewalk, nebo-li provázená pouť přírodou. Znamená, to že ty, tvoje téma a já se půjdeme spolu projít do přírody. Příroda, do které se vnoříme, nám pomůže, skrze znamení a okolnosti, které nám připraví lépe pochopit tvojí situaci a najít z ní nějaké východisko. Budeme na to čtyři…
Co se bude dít mezi tím, když překročíme práh TAM a než ho zase překročíme SEM je vždy tajemství. Ne, že by to bylo tajné, ale prostě to nikdo dopředu neví. Koho, nebo co TAM potkáme, co TAM objevíme, na co si TAM vzpomeneš, co TAM uvidíš… Nevíme. Uvidíme.

Já ti na tvojí cestě budu průvodcem a pokud to bude potřeba „tlumočníkem“. Budu tvoje druhé oči, uši, srdce, nervy, kůže, tělo v dialogu s Tím, co tady bylo před námi a bude i po nás, a v čem je obsaženo všechno - i celý tvůj příběh a tvoje aktuální otázka.
Ano, je to spirituální a tak trochu mystická záležitost. Medicinewalk je záležitost minimálně na několik hodin. Ideálně na celý den. Potřebujeme přípravu. Logistickou, materiální, ale hlavně vnitřní. Dobrou definici záměru, tématu, dobrého výsledku a to i s tím, že výsledek může být nečekaně úplně jiný…

Medicinewallk se hodí na dlouhodobá, neakutní, hluboká životní témata.   

Osobní sezení - standardní cena
1.750 Kč
hodinové sezení
Obvykle pracuji v Úvalech u Prahy, řidčeji pak v Karlíně. (Standardní znamená, že cenu můžeme přizpůsobit tvým možnostem).
Kontaktuj mě
Napiš mi email nebo mi zavolej.
Medicinewalk - standardní cena
3.750 Kč
jednodenní
Místo, kde se vnoříme do přírody a cestu vybíráš ty. (Standardní znamená, že cenu můžeme přizpůsobit tvým aktuálním možnostem).
Kontaktuj mě
Napiš mi email nebo mi zavolej.

KAREL TŮMA, MOJE ŽIVOTNÍ PRAXE

 • už více jak 10 let života v rámci výcviku Mužská síla.
 • Praktická kineziologie a metoda One Brain (2 roky spolupráce s Ladislavou Fricovou a 5 let výcviku s Karlou Fechterovou).
 • 2 letý výcvik Rodinných konstelací (Bhagat J. Zeilhofer).
 • 2 letý výcvik Systemických konstelací (Jan Bílý).
 • Roční výcvik Individuální systemiky (Artho Witemann).
 • Mentorský kruh a Lektorský kruh (Zdeněk Weber a další lektoři a bratři mentoři).
 • Výcvik Councilu (Holger Heiten).
 • Výcvik Integrativní práce s traumatem (Šárka Weberová a Filip Žitník)
 • Zkušenosti lektora a mentora dalších mužských a firemních projektů, a věčné studium svého života a jeho okolností, hledání hlubší podstaty věcí a jevů, pravdy a smyslu a mystéria Života...
0
mužů
ve výcviku Mužská síla
0
let
výcviku Mužská síla
0
mužů
na semináři Hodný kluk
0
let
individuálních sezení