Přestaň být hodným klukem,
 ...buď raději sám sebou

víkendový seminář
28. - 30. června 2024

Hodný kluk je „terminus technikus“. Nemám ho moc rád, je to takové vyekvalizérované, vydestilované slovo s mnoha významy. Možná by se našla i jiná, lepší, sedící na každého jednoho (ale i jednu) lépe.. poslušný, bezproblémový, spolehlivý, tichý, flegmatický,..ale i jiná.

Každopádně je vždycky lepší být sám sebou. Být sám sobě autoritou. Řídit se svojí vnitřní pravdou, chcete-li pocitem a přesvědčením...ať už to zvenku vypadá jakkoliv. 

Malinko teorie...

Pojmem "Hodný kluk" se obecně označuje strategie chování, kterou jsme si osvojily v dětství a mládí. Je to způsob chování, který nám má zajistit bezpečí a sounáležitost. Bezpěčné sounáležení. Možná někdy i prostě skrze to, že potlačujeme svoji přirozenost, svoji opravdovost, svoje cítění a vnímání a chování a svoje potřeby. Chováme se pak tak, jak si myslíme, že je „správné“ a „vhodné“ k tomu, abychom byli přijatí, a mohli sounáležet. Abychom byli čitelní dle očekávání pro okolí. Abychom mohli patřit k tlupě, ke které (si myslíme) patřit potřebujeme a třeba (jako bonus) v ní byli i oblíbení.

(Tak třeba i holohlavý a potetovaný příslušník „ultras hooligans“ může být ve své podstatě "hodným klukem", jen to má poněkud drsnější podobu.)

Je to prostě způsob, jak si zajistit přežití. Jak patřit k... 
Jeden ze způsobů. Funkční způsob.

V realitě může mít tato strategie velmi mnoho různých konkrétních podoba a projevů. 
Může se projevit v blízkých a důležitých vztazích.
Může se projevit v hierarchických vztazích (zaměstnání, rodičovství, systém). 
Má různé symptomy jak se projevuje - jsme úslužní, nezdravě submisivní, jsme neviditelní.
Nic nepotřebujeme a nechceme, rozhodně ne veřejně a otevřeně. Potlačujeme svoje potřeby, názory, emoce, pocity a projevy - nejsou přeci důležité.
Prožíváme neopodstatněný stud a oddělenost. Přestože „patříme“ připadáme si „nepatřiční“.
Máme nedostatek energie, rozhodnosti, záměru,… Bojíme a vyhýbáme se konfliktům.
Máme nedostatek důvěry, otevřenosti a odvahy.
Slepě nebo účelově přebíráme cizí (někdy se tomu říká) společné hodnoty, názory, zvyky a rituály.

Existuje mnoho podob „sebepotlačení“.

Hodnoklukovství je velmi rozšířené. Někdy je to mírné a dá se s tím docela dobře existovat, někdy ale může být velkou komplikací. Ničí komunikaci, vztahy, pocit ze života a někdy se může podepsat i na zdraví. Postihuje stejně muže i ženy. Muže ale asi trochu více. Nebo je u nich patrnější, u žen skrytější. 

Zmírnit symptomy, poléčit ten syndrom, se dá jen postupnými kroky. Tím, že je to obvykle velmi stará strategie, došlo k tomu, že je tzv. „vtělená“. Stal se z ní automatizmus, který je vepsaný do automatických tělesných reakcí. My někde v rozumu sice víme, že to, co děláme nám neslouží a že se to nehodí, ale než si rozumem všimneme, zjistíme, že už zase jednáme podle starého scénáře.
"Už to zase děláme".
Postupným, pomalým a laskavým zkoumáním těchto svých scénářů a postupným a opakovaným prožitkem jiných, lepších scénářů je možné ke staré „strategii Hodného kluka“ vytvořit alternativu.
Nový způsob, jak se zachovat.
"Přestat to dělat".

Postupně, opakovaně, trpělivě v bezpečném prostředí opustit staré a vytvořit jiné návyky…

Nebýt hodným klukem neznamená být nehodným, zlým, nebo rebelem, asociálem.
To jen jiná, ještě víc převrácená forma „hodnoklukovství“.

Je to jinak. Protipólem hodného kluka je člověk, který umí a může být sám sebou.
Může být citlivý, soucitný, sebe-si-vědomý, otevřený, vstřícný...
Umíme-li a můžeme-li být sami sebou, když zdravě známe svoji hodnotu, svoje hranice, a žijeme sami sebe, můžeme naplno sounáležet a někam svobodně patřit.

Postupně, opakovaně, trpělivě v bezpečném prostředí opustit staré a vytvořit jiné návyky…

Zvenku to může vypadat „hodnoklukovsky“ ale zevnitř je to jiné, a pozná se to pocitem.
Naším vlastním vnitřním pocitem ze sebe.

Pochopení celého konceptu hodnoklukovství nám v uzdravení velmi pomůže.
Ale prožitek v tomto případě skoro nic nenahradí.

Prožitek nového, jiného modelu je nejvíc.

Praxe, o čemže bude víkend...

Na víkendu s tématem „Hodný kluk“ se zaměříme právě na prožitek nových zdravých a zralých způsobů chování.
Znovu objevíme pocit, když je NE, ANO, NEVÍM autentické a vnitřní. Jak jen to aktuálně jde.

Je to jako znovu objevit cestu skrz hustý les s tu znovu a znovu prošlapávat, aby už znovu nezarostla, jako zarostla kdysi, když jsme se rozhodli, že se budeme přizpůsobovat, potlačovat, pitvořit,.. jen abychom mohli „někam patřit“.
Zjistíme, zažijeme, že můžeme patřit, i když budeme sami sebou.
A možná můžeme patřit ještě víc, ještě jinak, silněji a přitom svobodněji…

Pravdivé NE a osobní hranice

Podíváme se na to, proč neumíme říct NE. Pravdivé „NE“, když ho říct potřebujeme. A hlavně jaké to je, když ho řekneme. Jak se u toho cítíme a co potřebujeme abychom ho mohli svobodně říkat.
Nejdřív je to „nepohodlné“. Nové, možná ohrožující ale postupně se v tom cítíme lépe a lépe.
Svobodněji, energičtěji,.. prostě lépe.

Naše „NE“ je úzce svázáno a velmi souvisí s vnímáním osobních hranic. Našich vlastních i cizích. A s naší historií toho, jak naše osobní hranice byly nebo častěji nebyly respektovány. Na mnoha místech má hodný kluk hranice pobořeny a tak je buď vůbec necítí a tedy nebrání nebo je ještě trochu cítí a brání neadekvátně aktivně až agresivně. V obou případech to neprospívá nám ani našim vztahům.

Osobní hranice nejsou jen fyzickém vymezení  se"ve hmotě". Možná daleko důležitější  a citlivější to je v "jemněhmotných vrstvách". Na úrovni osobních hodnot, morálních zásad, spirituality, vlastního pocitu a vlastních emocí... 

Hranice jsou zásadní téma pro každou bytost. Na hranicích se potkáváme „my“ s okolním světem. S ostatními „my"… a podle toho jak ta setkání probíhají se také cítíme. Hranice jsou základem pro zpracování syndromu hodného kluka.
Pocit hranic a adekvátní zacházení s nimi je možné obnovit.

Hranice a NE jsou jako mrtvá voda v pohádkách. Scelí to naše oddělené části, ale život přinese teprve živá voda - autentické ANO. Než ale může přijít pravdivé ANO, potřebujeme poznat, přijmout a ovládnout i autentické NEVÍM.

 

Pravdivé NEVÍM

NEVÍM - na víkendu se dotkneme autentického nevím. Proč se ho jako hodní kluci bojíme? Co je na něm špatně? Jak vypadá a projevuje se nepravdivé nevím. Jak se u toho cítíme a jak se cítíme, když si nevědět dovolíme - to vyzkoumáme.

Nevím je jako „oddechový čas“. Time out. Čas na orientaci, pravdivé zorientování se v situaci.
Když se ho bojíme, když se bojíme vypadat nerozhodní nekompetentní,.. tak se tváříme že víme.
Ale je to nepravdivé,.. a náročné. Je to jakoby neautentické ANO nebo NE, které nás ale dovede zase jen k tomu, že ocitneme zase úplně jinde než být chceme.

Když překonáme strach z nejistoty, z toho nevím, z toho „trapného ticha, které následuje po vyřčeném nevím“, tak tím dáme šanci našemu pravdivému vnitřnímu impulzu aby se mohl rozvinout a projevit a my se mohli pravdivě rozhodnout.

Čím jsme v tom zkušenější, tím dřív opravdu jasně „víme“, tím dříve ten vnitřní hlas slyšíme.

Pravdivé ANO a ZDROJE

Zjistíme také, jak zní naše autentické ANO.
Čemu (komu) chceme ve svém životě říct ANO, čeho chceme ve svém životě prožívat víc protože nás to zdrojuje.
Když víme, co chceme, můžeme každé svoje rozhodnutí, každý svůj krok porovnávat - směřuji tam kam chci? Ano? Ne? Možná jdu oklikou ale jdu správně…
Někdy to ano nemusíme mít přímo v rozumu, v obrazech, ve slovech ale najdeme ho pocitu.

Pravdivé a naplňované ANO no nám přinese zazdrojování. Kapacitu a energii na další kroky.  

Zdrojování se je druhým zásadním tématem pro zbavení se syndromu hodného kluka.
K čemukoliv, k jakékoliv změně, i k uzdravení je třeba energie, chcete-li životní síla. Tu získáváme z našich „zdrojů“.
Vědět, co mě zdrojuje, posiluje, energetizuje je už skoro polovina cesty.

Zdrojem může být nějaká činnost, nějaký stav, nálada, bytost nebo třeba i životní hodnota…opravdu je ta škála široká a i individuální. Některé zdroje jsou dočasné, závislé od situace, dočasně nedostupné, některé třeba aktivní, jiné klidné, některé „hmotné“ a některé „spirituální“. Některé skutečné a některé josu zrádné...

Mít jasněji v tom co je mým zdrojem se hodí. Nejen pro hodné kluky v procesu léčení. To se hodí každému.

VIZE, ZÁMĚR, SMĚŘOVÁNÍ,...

No a nakonec bude fajn zjistit a osvojit si, co je naším hlavním motorem. Klíčovým zdrojem. Hodnotou, o kterou se můžeme vždycky opřít a která bude tím, k čemu chceme dobrovolně směřovat. Něco co vždy bude v základu našeho jednání.

Jsme to MY SAMI.
Ať už si pod tím slovem představíme cokoliv.
A právě uvědomění a prožitek důležitosti tohoto je základním zdrojem pro proces léčení se.

(Ne definitivní vyléčení, vždy budeme na někom, něčem závislí).

Vize, záměr, směřování, hodnoty, vědomí si toho co je to „to nejdůležitější“ je prostě další zásadní téma pro přijetí sebe sama, situace, okolností a znovunalezení dobrého pocitu ze Života.

Strategie hodného kluka, jako způsob chování, vztahování se k životu je sice funkční.
Pokud je to, ale naše jediná dostupná strategie, tak je to temné vězení.
Pokud ovládá ona nás a ne my ji, je to prokletí.
Dobrá zpráva je, že to není rozsudek na doživotí, lze s tím něco udělat, zmírnit příznaky a dokonce se úspěšně vyléčit…

JAK BUDEME PRACOVAT ...

  • Pracovat na víkendu budeme s prožitkem v různých cvičeních a fyzických aktivitách. 
  • S prožitkem a uvědoměním vzešlým ze společného bytí a sdílení. 
  • S informacemi, výkladem, obrazy a příběhy „pro hlavu“. (Dobře informovaná a motivovaná hlava je dobrým pomocníkem našemu tělu).
  • Bude nějaký rituál a nějaká vedená imaginace na zdroje.

Je na co se těšit. Do víkendu jsem vložil to nejlepší co jsem nasbíral za roky vedení výcviku Přestaň být hodným klukem (buď radši sám sebou), na Mužské síle, na absolvovaných sebezkušenostních kurzech a i ve své vlastní terapii… 

Co s sebou, jak se připravit a vybavit se dozvíte v přípravném e-mailu, který pošlu přihlášeným.

Tento víkendový kurz je určen především těm mužům, kteří již mají s podobnými akcemi (nebo se mnou) už nějaké zkušenosti.

O syndromu hodného kluka si můžete přečíst na blogu, najdete tam celou řadu článků, věnuji se tomu dlouho...

TAK KDY, KDE, ZA KOLIK,...???

termín: 28. - 30. června 2024 (od pátečního večera do neděle odpoledne)
místo: Lorien, Nenačovice, 266 01 - Nenačovice Beroun 1,
cena: 3.800,- Kč (na fakturu, moje odměna za vedení a organizaci)
ubytování: 2.200,- Kč (v hotovosti na místě, lehká a dobrá kuchyně od Petry)
skupina: maximálně 18 účastníků

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Potřebujete-li k této akci cokoliv dalšího vědět, klidně se mi ozvěte. Odpovím co budu vědět.
mail: karel.tuma@ktuma.cz
mobil: 724 613 631

Předem děkuji za virální šíření...

Karel Tůma